Jak dodać nową postać do gry??

Aby zainstalować ściągniętą postać, należy:
1. Wypakować postać do katalogu chars/ w mugenie
2. Upewnić się, że nie występuje sytuacja typu: vegeta/vegeta/pliki, tylko vegeta/ i tutaj pliki (bez podwójnych folderów)
3. Wejść do katalogu z Mugenem, a następnie do katalogu data.
4. Otworzyć Notatnikiem, plik select.def.
5. Odszukać w pliku mnw. takie linie:

kaioshin,random,ORDER=1;
satan-son,random,ORDER=1;
kame,random,ORDER=1;

Jak widać są to już zainstalowane inne postacie.

6. następnie dopisać swoją postać w analogiczny sposób"

kaioshin,random,ORDER=1;
satan-son,random,ORDER=1;
x,random,ORDER=1,
kame,random,ORDER=1;

gdzie x to nazwa ściągniętej postaci (np. goku, vegeta itp)

7. Zapisać zmiany, i wejść do Mugena.

Uwaga! Postać czasem może "dodać się" poniżej pola widzenia - za ekranem. Wystarczy wtedy zjechać kursorem niżej - poza ekran tak jak jest to w przypadku Goku ssj4

Jak dodać nową arenę do gry??

Aby zainstalować ściągniętą arenę, należy:
1. Wypakować ją do katalogu stages/ w mugenie
3. Wejść do katalogu z mugenem, a następnie do katalogu /data.
4. Otworzyć Notatnikiem, plik select.def.
5. Odszukać w pliku mnw. takie linie:

STAGES\TERRARR.DEF;Terra arrasada
STAGES\TERRA-D-HD.DEF;Terra Destruida HD
STAGES\TORRE-DE-KARIN.DEF;Torre de Karin

Jak widać są to już zainstalowane inne areny.

6. następnie dopisać swoją arenę w analogiczny sposób

STAGES\TERRARR.DEF;Terra arrasada
STAGES\TERRA-D-HD.DEF;Terra Destruida HD
STAGES\mystage.def;Moja arena
STAGES\TORRE-DE-KARIN.DEF;Torre de Karin

gdzie mystage.def to plik *.def instalowanej areny, a "Moja arena" to jej opis.

7. Zapisać zmiany, i wejść do mugena. W menu wyboru aren, trafimy na nowo wybraną erenę.